ERN

ERN הינה חברת סליקה ופתרונות אשראי לעסקים בכל רחבי הארץ.

החברה, נוסדה על ידי משפחת נתנזון, נמצאת כיום בבעלות של התאגיד המקומי: מנורה מבטחים.

לרשות החברה ידע בתחום הגבייה והתמחות בסליקה של צ'קים עבור עסקים גדולים וקטנים כאחד.

כל תהליך הסליקה מתבצע באופן שקוף לגמרי וניתן לצפייה בעזרת היישומון החכם של החברה.

בנוסף, מציעה החברה מגון של אפשרויות מימון ואשראי.

במסגרת שירותים אלו, מסופק ללקוחות העסקיים מודל ייחודי של ניהול סיכונים אשר במסגרתו ניתן להרחיב את העסק.

במסגרת זו, ניתן לנהל במיקור חוץ גבייה של חשבוניות ולקבל התרעה בכל פעם שאחד הספקים אינו משלם את מחויבותו בזמן.

החלק שלנו בפרויקט

שכתוב מאמרים מקצועיים במטרה להתאימם לביטויי מפתח מובילים.